Aktualne stawki WIBOR

Pieniński Bank Spółdzielczy informuje, że w Banku obowiązują następujące stawki WIBOR:

Stopa referencyjna Wartość Okres obowiązywania Sposób liczenia
WIBOR 1M 5,87% od dnia 01.11.2023r. do dnia 30.11.2023r. średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca
WIBOR 3M 5,68% od dnia 01.11.2023r. do dnia 30.11.2023r. średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca
WIBOR 1M 6,65% od dnia 01.10.2023r. do dnia 31.12.2023r. średnia arytmetyczna z poprzedniego kwartału kalendarzowego
WIBOR 3M 6,50% od dnia 01.10.2023r. do dnia 31.12.2023r. średnia arytmetyczna z poprzedniego kwartału kalendarzowego
WIBOR 3M 5,99% od dnia 01.10.2023r. do dnia 31.12.2023r. średnia arytmetyczna z ostatniego miesiaca poprzedniego kwartału
WIBOR 6M 5,84% od dnia 01.10.2023r. do dnia 31.12.2023r. średnia arytmetyczna z ostatniego miesiaca poprzedniego kwartału