Historia Pienińskiego Banku Spółdzielczego

Historyczne uwarunkowania oraz potrzeba istnienia przyjaznej instytucji pożyczkowej stworzyły w tutejszej enklawie rynku 120 lat temu podwaliny obecnego kształtu naszej placówki finansowej Banku Spółdzielczego.
1896r.

Według pisanych źródeł na terenie byłego zaboru austriackiego w 1896 r. staraniem dwudziestu działaczy regionu Pienin, tj. m.in. Krościenka nad Dunajcem, Szczawnicy, Tylmanowej, założyło kasę spółdzielczą pod nazwą Towarzystwo Zaliczkowe, wzorując się na modelu Kas Stefczyka. Dyrekcję tworzyły trzy osoby: ks. Adolf Albin, Karol Ćwiertniewicz oraz Tytus Bukowski. Spółdzielnia działała w oparciu o fundusze własne, tj. udziały, fundusz zasobowy i wkłady oszczędnościowe. Towarzystwo – dzisiejszy protoplasta naszego Banku – rozwijało się, powiększając systematycznie rzeszę swych członków i klientów – głównie rolników, drobnych kupców i przedsiębiorców.

1939r.

Mimo działań wojennych na terenie Polski Towarzystwo Zaliczkowe działało nieprzerwanie.

1975r.

W roku 1975 Bank Spółdzielczy został włączony w strukturę państwowo-spółdzielczą BGŻ, który stał się centralą finansową i organizacyjną banków spółdzielczych.

1990r.

Na mocy ustawy z roku 1990 o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczej BGŻ utracił funkcję centrali dla BS-ów, a relacje organizacyjne oparte były na umowach o wzajemnej współpracy. Uwarunkowania ustawowe początku lat 90-tych sprawiły, że Bank nasz zrzeszył się z Bankiem Unii Gospodarczej, a następnie z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, który jest do chwili obecnej Bankiem Zrzeszającym.

1991r.

Rozpoczęcie budowy nowej centrali Banku w Krościenku nad Dunajcem.

1993r.

W 1993 roku centrala Banku została przeniesiona do nowej siedziby w centrum Krościenka nad Dunajcem. Dzięki czemu Bank zwiększył swoją dostępność oraz komfort obsługi klientów.

1996r.

W 1996 przejmuje Bank Spółdzielczy w Czorsztynie deklarując wybudowanie oddziału w Maniowach. Staraniem ówczesnych władz Banku powstaje nowoczesna placówka bankowa.

1996r.

Wznowienie pracy placówki w Ochotnicy Dolnej

2000r.

Otwarcie placówki w Sromowcach Niżnych, która w 2012 została przeniesiona do Sromowiec Wyżnych.

2013r.

Długoterminowa strategia rozwoju Banku jest realizowana przez kolejny Zarząd Banku. Jednym z priorytetów staje się poszerzenie terenu działania, a tym samym rynku sprzedaży usług. Bank otwiera Oddział w Zakopanem.

2014r.

W marcu 2014 r. następuje zmiana nazwy firmy z Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem, na Pieniński Bank Spółdzielczy.

2014r.

Otwarcie Oddziału w Nowym Targu.

2015r.

Przeniesienie Oddziału w Szczawnicy do nowo wybudowanego budynku.

2017r.

Otwarcie Oddziału w Nowym Sączu.

2018r.

Spojrzenie ku przyszłości powoduje, iż w 2018 roku Bank zmienia dostawcę usług informatycznych z SoftNet na Novum, co w dłuższej perspektywie zapewni naszym klientom dostęp do najnowocześniejszych usług bankowych, jakie są wdrażane w polskim sektorze bankowym.

Nasi klienci jako jedni z pierwszych w polskim sektorze spółdzielczym mają dostęp do innowacyjnych usług, takich jak: szybkie przelewy czy możliwość korzystania z karty biometrycznej – czyli wypłaty gotówki w naszych bankomatach (bez karty fizycznej) i autoryzacji tożsamości w placówkach Banku za pomocą wzorca biometrycznego – naczyń krwionośnych dłoni.

2019r.

W 2019 r. podczas Gali Forum Technologicznego Bankowości Spółdzielczej Pieniński Bank Spółdzielczy został nagrodzony w kategorii „Nowatorski Bank” w ramach XXIV edycji rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”.

Kapituła Rankingu bardzo wysoko oceniła dokonania Banku w każdej z ocenianych kategorii poczynając od nowatorskich rozwiązań technologicznych, po innowacyjne rozwiązania w zakresie oferty depozytowej oraz kredytowej dla osób fizycznych i firm. Jednocześnie Kapituła zwróciła uwagę na szczególną dbałość Banku o wizerunek i postrzeganie własnej marki.

W listopadzie 2019 r. Pieniński Bank Spółdzielczy, w celu zapewnienia łatwego i szybkiego dostępu do usług bankowych dla wszystkich swoich klientów, wprowadził do oferty możliwość uruchomienia aplikacji mobilnej „Nasz Bank” dla systemów Android oraz iOS.

2020r.

Pieniński Bank Spółdzielczy udowodnił w 2020 r., że potrafi funkcjonować nieprzerwanie również w obliczu trudnego wyzwania jakim jest ogólnoświatowa pandemia Covid-19, jednocześnie zapewniając swoim klientom możliwość składania wniosków w Programie Tarcza Finansowa PFR oraz realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały osobistego uwierzytelnienia danych, drogą elektroniczną za pośrednictwem usługi mojeID.

W aplikacji mobilnej „Nasz Bank”, pojawiła się również nowa funkcja smartKARTA, która umożliwia bezdotykową wypłatę gotówki z bankomatów Pienińskiego Banku Spółdzielczego z wykorzystaniem kodu QR. Pozwala ona w niespotykany do tej pory sposób, obsługiwać bankomaty bez karty, bezpośrednio ze smartfona.