Twoja kariera w Pienińskim Banku Spółdzielczym

Dynamicznie rozwijający się Bank Spółdzielczy, posiadający ponad 120-letnie doświadczenie na rynku usług finansowych poszukuje kadry dynamicznej, nakierowanej na sukces oraz gotowej do nowych wyzwań.
Aktualne oferty pracy
Pienińskiego Banku Spółdzielczego
Brak aktualnych ofert pracy
Jak wygląda rekrutacja?

Aby aplikować na aktualnie poszukiwane stanowisko w Banku, należy przesłać dokumenty (CV – zawierające zdjęcie kandydata oraz list motywacyjny) na adres mailowy rekrutacja@bsbank.com.pl.

Nadesłane zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod kątem bieżących potrzeb rekrutacyjnych. Odradzamy wysyłanie aplikacji w momencie, kiedy nie poszukujemy kandydata na żadne stanowiskooraz kiedy oczekiwania pracodawcy, co do kandydata w sposób istotny różnią się od posiadanego przez Panią/Pana wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Pieniński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Rynek 12 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, ale wycofanie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pieniński Bank Spółdzielczy moich danych osobowych podanych w ramach rekrutacji w celu wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Bank”.

Standardowy proces rekrutacji w Pienińskim Banku Spółdzielczym przebiega następująco:
1.
weryfikacja
nadesłanych dokumentów
Uważnie analizujemy każdą nadesłaną aplikację pod kątem zgodności z profilem kandydatów poszukiwanych przez Bank. Porównujemy opisane doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia z profilem poszukiwanego kandydata. Analizujemy zawarte w liście motywacyjnym uzasadnienie chęci podjęcia pracy na danym stanowisku.
2.
rozmowa
rekrutacyjna
Wybranych kandydatów zapraszamy na spotkanie w Banku, gdzie spotka się on z potencjalnym przełożonym. W trakcie spotkania następuje ocena oraz weryfikacja predyspozycji osobowościowych kandydata oraz przygotowania merytorycznego do pracy na danym stanowisku.
3.
złożenie
oferty pracy
W wyniku rekrutacji zostaje wybrany kandydat, któremu zaproponowane zostaje stanowisko w Pienińskim Banku Spółdzielczym. Staramy się poinformować resztę osób biorących udział w rozmowach o wynikach rekrutacji.