O Banku Pienińskim Banku Spółdzielczym

misja
naszego banku
„ Efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych właścicieli i klientów banku w warunkach bezpieczeństwa zgromadzonych w banku depozytów, a także aktywne oddziaływanie na rzecz rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych i ku ich pożytkowi ”.
Władze
Rada Nadzorcza Pienińskiego Banku Spółdzielczego
Helena Plewa - Przewodniczący
Maciej Jarząbek - Zastępca Przewodniczącego
Janina Mikołajczyk - Sekretarz
Władysława Bielska - Członek
Bożena Tworek - Członek
Anna Tokarczyk - Członek
Stanisław Pichniarczyk - Członek
Zarząd Pienińskiego Banku Spółdzielczego
Mariusz Ziemiańczyk - Prezes Zarządu
Jolanta Żegleń - Wiceprezes Zarządu
Halina Janczy - Wiceprezes Zarządu
poznaj historię Pienińskiego Banku Spółdzielczego