Informacje, komunikaty

Dane identyfikacyjne
Pieniński Bank Spółdzielczy
34-450 Krościenko nad Dunajcem
ul. Rynek 12
KRS : 0000091542 ( Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy )
NIP : 735-000-82-82
REGON : 000499689
SWIFT : POLUPLPR
IBAN : PL [i pełen 26-cyfrowy numer bankowy odbiorcy]
Komunikaty Pienińskiego Banku Spółdzielczego

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Bank otwiera rachunki w następujących walutach wymienialnych:

 1. USD
 2. EUR
 3. SEK
 4. GBP
 5. NOK
 6. DKK
 7. CHF
 • Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 2.500 EURO (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych w Placówce Banku prowadzącej rachunek. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych.
 • Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty niemające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych.
 • Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku:
  • kupna/ sprzedaży dla dewiz – do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
  • kupna/ sprzedaży dla pieniędzy – do rozliczeń operacji gotówkowych.

II. RACHUNKI ROZLICZENIOWE W TYM BIEŻĄCE I POMOCNICZNE

Bank otwiera rachunki w następujących walutach wymienialnych:

 1. USD
 2. EUR
 3. SEK
 4. GBP
 5. NOK
 6. DKK
 7. CHF
 • Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 2.500 EURO (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych w Placówce Banku prowadzącej rachunek. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych.
 • Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty niemające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych.
 • Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku:
  • kupna/ sprzedaży dla dewiz – do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
  • kupna/ sprzedaży dla pieniędzy – do rozliczeń operacji gotówkowych.

III. RACHUNKI W ZŁOTYCH POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ

 1. Minimalna kwota wpłaty – 20zł,
 2. Minimalny stan środków na rachunku potwierdzonym książeczką oszczędnościową – 20zł.

IV. GODZINY GRANICZNE REALIZACJI ZLECEŃ PŁATNICZYCH

V. PRZELEWY EKSPRESOWE (BlueCash, Express Elixir)

 1. Maksymalna kwota pojedynczego przelewu – 10 000 zł,
 2. Opłata za jeden przelew – 5 zł*.

*w przypadku wykonywania przelewu w systemie Internet Banking – w pozostałych przypadkach zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

VI. LOKATY TERMINOWE W PLN

 1. Minimalna kwota wpłaty – 500zł.

VII. KREDYTY W ZŁOTYCH

Bank udziela kredytów w złotych polskich (PLN).

VIII. PRODUKTY KARTOWE

 1. Bank wydaje następujące debetowe karty płatnicze do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego:
  • Visa Classic Debetowa,
  • Visa VIP,
  • Visa Junior,
  • Visa Student,
  • Visa Classic Walutowa EURO,
  • Visa PayWave,
  • Mastercard PayPass.
 2. Bank wydaje karte kredytową: Visa Credit, Visa Credit Gold.
 3. Limity autoryzacyjne obowiązujące dla kart płatniczych wynoszą:
  • dla karty Visa Classic Debetowa:
   • 5 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 15 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty Visa PayWave:
   • 10 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 40 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych,
   • 100 zł – maksymalny limit transakcji zbliżeniowych.
  • dla karty Visa Classic VIP:
   • 10 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 50 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty Visa Classic Student:
   • 5 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 20 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty Visa Classic Junior:
   • 1 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 1 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty Mastercard Paypass:
   • 10 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 50 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych,
   • 100 zł – maksymalny limit transakcji zbliżeniowej.
  • dla karty Visa Classic Walutowa EURO:
   • 5 000 EUR – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 10 000 EUR – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych,
  • dla karty kredytowej Visa Credit :
   • 2 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • do wysokości przyznanego limitu kredytowego – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych
  • dla karty kredytowej Visa Gold:
   • 5 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • do wysokości przyznanego limitu kredytowego – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla naklejki zbliżeniowej Visa PayWave:
   • 50 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych,
   • 100 zł – maksymalny limit transakcji zbliżeniowych.
  • dla karty Visa Business:
   • 15 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 50 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty  Master Card Business:
   • 15 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 50 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty kredytowej Visa Business Credit:
   • 5 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 50 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych
  • dla karty kredytowej Visa Business Gold:
   • 30 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 100 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych
  • dla naklejki zbliżeniowej Visa PayWave:
   • 50 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych,
   • 100 zł – maksymalny limit transakcji zbliżeniowych.
 4. Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi wymienionymi w ust. 1 w bankomatach:
  • Spółdzielczej Sieci Bankomatowej: Banku BPS S.A. i SGB S.A.,
  • Planet CASH.
 5. Aktualna lista bankomatów oraz lista punktów oferujących usługę Visa cash back dostępna jest na stronie www.bankbps.pl
Schemat struktury organizacyjnej
pdf
Schemat struktury organizacyjnej
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
pdf
Arkusz informacyjny dla deponentów