Komunikat dot. subwencji PFR – przypadki zwrotu całości subwencji

13.11.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z założeniami Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm, otrzymana przez Przedsiębiorcę subwencja finansowa podlega zwrotowi w przypadku:

1) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę;
2) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy;
3) otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego lub
4) zamknięcia rachunku bankowego

w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej.