KOMUNIKAT ZARZĄDU PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SPRAWIE KORONAWIRUSA

13.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o  zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczanie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Centrali i Oddziałach naszego Banku.

Informujemy, że placówki Banku pracują w normalnym trybie, jednakże zachęcamy Klientów do realizowania płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną, a także wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.

Zachęcamy również do załatwiania innych spraw finansowych bez wizyty w placówce Banku tj. telefonicznie, pocztą elektroniczną lub korespondencyjnie. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości skorzystania z tej formy kontaktu i ograniczenia niekoniecznych wizyt w Banku.

Telefon do Centrali: (18) 26 23 017

Mail: kroscienko@bsbank.com.pl

Lista placówek z numerami telefonów do poszczególnych placówek

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące  koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia.

 

REKOMENDUJEMY RÓWNIEŻ:
Stosować zalecenia i środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Dokładne informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

Zarząd Pienińskiego Banku Spółdzielczego