Nagroda dla Pienińskiego Banku Spółdzielczego w kategorii „Nowatorski Bank”

28.05.2019 r.

Podczas Gali Forum Technologicznego Bankowości Spółdzielczej, która odbyła się 22 maja b.r. Pieniński Bank Spółdzielczy został nagrodzony w ramach XXIV edycji rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”.

Kapituła Rankingu bardzo wysoko oceniła dokonania Banku w każdej z ocenianych kategorii poczynając od nowatorskich rozwiązań technologicznych, po innowacyjne rozwiązania w zakresie oferty depozytowej oraz kredytowej dla osób fizycznych i firm.

Jednocześnie Kapituła zwróciła uwagę na szczególną dbałość Banku o wizerunek i postrzeganie własnej marki.

Uzyskane wyróżnienie jest dla Pienińskiego Banku Spółdzielczego sukcesem i zarazem potwierdzeniem wysokiego poziomu rozwiązań technologicznych, które wdraża i rozbudowuje przy udziale dostawcy systemu bankowego firmie NOVUM.