Nowa funkcjonalność BLIK – przelew na numer telefonu w aplikacji Nasz Bank!

09.12.2021 r.

Już dziś Pieniński Bank Spółdzielczy jako pierwszy Bank w Zrzeszeniu BPS S.A. udostępnia Państwu nową funkcjonalność pozwalającą na wykonywanie przelewów na numer telefonu za pośrednictwem BLIKA w aplikacji mobilnej Nasz Bank.

Na czym polega przelew BLIK na telefon?

Funkcja ta polega na natychmiastowym przesyłaniu pieniędzy z rachunku bankowego jednego użytkownika na rachunek innego, z wykorzystaniem numerów telefonu uczestników transakcji. Główną zaletą przelewów za pomocą numeru telefonu w BLIK są szybkość, wygoda oraz brak konieczności posiadania numeru rachunku odbiorcy.

Do uruchomienia usługi konieczna jest aktualizacja aplikacji mobilnej Nasz Bank.