Ostateczny termin składania wniosków PFR

28.07.2020 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z założeniami Programu Tarczy Finansowej PFR, 31 lipca 2020 r. będzie ostatnim dniem na składanie wniosków o subwencję finansową.

W związku z powyższym, 1 sierpnia 2020 r. Klienci Banków nie będą mogli złożyć nowych wniosków za pośrednictwem bankowości internetowej. Natomiast, każdy z przedsiębiorców, który kwalifikuje się do otrzymania pomocy na podstawie procedury reklamacyjnej lub odwoławczej będzie mógł po 31 lipca br. złożyć ponownie wniosek celem otrzymania subwencji.

W ramach procedury odwoławczej Klienci będą mogli, tak jak dotychczas, składać maksymalnie 2 wnioski odwoławcze w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku pierwotnego.

Dodatkowo PFR zapewnia, że wszystkie złożone w ramach procedury wyjaśniające wnioski zostaną przeanalizowane, a przedsiębiorcy otrzymają stosowną odpowiedź. Rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji będzie odbywać się bez względu na upływ terminu przyjmowania nowych wniosków do Programu.

Dodatkowo informuję, że zgodnie z ostatnimi zaleceniami PFR, w przypadku zwrotu subwencji dokonanego przez Klienta w całości lub w części, należy taki przypadek przekazać do PFR w ramach procesu reklamacyjnego celem unieważnienia umowy.