System e-dokumenty – nowy elektroniczny kanał komunikacji z Klientami

02.06.2021 r.

Pieniński Bank Spółdzielczy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wygody Klientów podjął decyzję o wdrożeniu usługi ChainDock (spełniającej wymagania Trwałego Nośnika) przy współpracy z firmami Atende oraz Exea.

W dniu 20 listopada 2020 roku zostały podpisane stosowne umowy i tym samym rozpoczął się proces wdrożeniowy.

Co to oznacza dla Klientów?

Dla Klientów wdrożenie tej usługi oznacza zmianę sposobu dostarczania przez Bank dokumentów związanych z obsługą Klienta np. Taryfy prowizji i opłat, zestawienie prowizji i opłat, załączniki do umów, itp.

Dokumenty dla Klienta dostępne będą w Bankowości Internetowej lub stronie internetowej Banku https://www.bsbank.com.pl/edokumenty, na której Klient po pierwszej generacji hasła przy pomocy numeru PESEL i czterech ostatnich cyfr numeru telefonu otrzyma hasło dostępu do swoich dokumentów prywatnych. Po autoryzacji będzie mógł sprawdzić każdy otrzymany od Banku dokument.

Klienci o każdym pojawiającym lub zmieniającym się dokumencie zostaną natychmiastowo powiadomieni za pomocą SMS lub email.

Co zyskują Klienci?

Klienci zyskują dostęp do dokumentów 24/7 bez konieczności szukania ich nieraz bez skutku.

Zyskują również pewność, że dokumenty które otrzymują nie znikną przez odpowiedni okres czasu. Nikt ich nie usunie i nikt ich nie zgubi.

Kolejną zaletą dla Klienta jest możliwość potwierdzenia, że dokument nie został przez nikogo podmieniony lub zmodyfikowany.

Rozwiązanie to pozwoli również na wdrożenie wielu nowych usług dla Klientów. Jedną z nich będzie Ekspresowa pożyczka w bankomacie oraz w bankowości internetowej, a następnie
w Aplikacji Mobilnej Nasz Bank.

Ekspresowa pożyczka to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala klientowi na dostęp do dodatkowych środków bezpośrednio w bankomacie, bankowości internetowej lub w aplikacji mobilnej. Środki przekazywane są Klientowi w momencie zaakceptowania przez niego dokumentów przekazanych za pośrednictwem systemu e-dokumenty.

Usługa Ekspresowej pożyczki będzie dostępna dla Klientów posiadających odpowiednie wpływy na rachunek w Pienińskim Banku Spółdzielczym przez okres 6 miesięcy.

Każdy Klient spełniający kryteria będzie mógł wziąć raz w miesiącu Pożyczkę z zerowym oprocentowaniem na okres 30 dni. Po tym czasie pożyczka zostanie automatycznie spłacona z bieżących wpływów.

Czym jest ChainDock?

Usługa Atende ChainDock to rozwiązanie bazujące na technologii blockchain. Technologia ta w sposób niezaprzeczalny gwarantuje niezmienność treści, formy oraz momentu publikacji dokumentu. ChainDoc bazuje na prywatnej sieci serwerów, w której zapisywane są tylko skróty dokumentów.

Sieć blockchain w systemie ChainDoc nie zapisuje treści dokumentów. W sieci zapisywane są skróty dokumentu (funkcja przyporządkowująca dowolnie dużej liczbie krótką, zawsze posiadającą stały rozmiar, niespecyficzną, quasi-losową wartość, tzw. skrót nieodwracalny.).

Sieć ChainDoc zawiera następujące węzły:

 • Węzły klienckie np. Banki;
 • Węzeł zaufanej trzeciej strony Exea;
 • Węzeł zaufany NASK SA;
 • Węzeł zaufany ILIM;
 • Węzeł producenta Atende;

Centralny węzeł zaufany NASK pełni w sieci rolę węzła podpisującego (authority) oraz tzw. seed-node. Seed-node to inaczej węzeł wprowadzający i stanowi rodzaj bramy przez którą klient wchodzi do sieci. Węzeł seed-node propaguje klientowi adresy pozostałych węzłów z którymi ten zaczyna komunikować się peer-to-peer.

Na https://cwz.nasksa.pl/chaindoc/ klienci mogą sprawdzać autentyczność dokumentów

Weryfikacja dokumentu

 • Jeśli Klient nie zachował dokumentu, może go wyszukać na serwerze Podmiotu i pobrać.
 • Jeśli Klient ma wątpliwości co do autentyczności dokumentu uzyskanego w ten sposób lub zachowanego wcześniej, to może ją sprawdzić w innym węźle sieci walidacji – podmiotu lub organu administracji.
 • Klient otwiera stronę WWW „sprawdzenie autentyczności dokumentu” z dowolnego węzła sieci walidacji.
 • Klient wprowadza posiadany dokument lub wartość skrótu.
 • Serwer wyszukuje wprowadzone potwierdzenie w łańcuchu potwierdzeń
 • Serwer sprawdza zgodność podpisu autora jego kluczem publicznym
 • Wynik pozytywny: serwer wyświetla nazwę autora dokumentu i datę jego rejestracji. W przypadku podania potwierdzenia, musi ono być zgodne z kodem zarejestrowanego dokumentu w sieci walidacji.

WORM. Write Once Read Many. Technologia powoduje, że raz zapisany dokument, nie może zostać zmieniony. I macierzy Exea WORM pilnuje tego technologia WORM, ale równolegle mechanizm sum kontrolnych (kluczy hash). Sumy kontrolne (hash) generowane są dla każdego zapisywanego w magazynie dokumentu i są regularnie weryfikowane przez uruchomiony w tle proces. A przez to pozwalają one na utrzymanie tak zwanego łańcucha dozoru oraz udowodnienie przed regulatorem (lub klientem podmiotu) autentyczności dokumentu

Czym jest Trwały Nośnik?

Dostępność – dokument jest dostępny przez okres wymagany przez regulacje również po zakończeniu relacji klienta z bankiem.

Niezaprzeczalność – Blockchain pilnuje, że treść dokumentu nie może się zmienić.

Trwałość – dokumenty zapisane w technologii WORM