Wprowadzenie Dyrektywy PSD2 w Pienińskim Banku Spółdzielczym

13.09.2019 r.

Z dniem 14 września 2019 r. zaczyna obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Dyrektywa PSD2 wymogła na bankach spore zmiany związane z bezpieczeństwem i obsługą transakcji internetowych oraz kartowych. Prosimy o zapoznanie się z opisem zmian.

Internet Banking

Główne zmiany dotyczą bankowości internetowej:

  • Zmiana sposobu logowania do Internet Bankingu – od 14 września zostanie uruchomione „Silne uwierzytelnianie” – Klienci poza loginem i hasłem zostaną poproszeni o potwierdzenie logowania za pośrednictwem hasła SMS lub aplikacji mobilnej Nasz Bank.
  • Autoryzacja za pomocą nowej aplikacji mobilnej Pienińskiego Banku Spółdzielczego o nazwie Nasz Bank – dostępnej w sklepie Google Play.
  • Od 14 września wyłączone zostaną listy haseł jednorazowych (zdrapki). Klienci posiadający numer telefonu podany w systemach Pienińskiego Banku Spółdzielczego, zostaną automatycznie przepięci na autoryzację za pomocą kodu SMS. Zachęcamy również do korzystania z aplikacji Nasz Bank.

Aby zmienić sposób autoryzacji przed 14 września udaj się do doradcy klienta w najbliższej placówki Pienińskiego Banku Spółdzielczego lub samodzielnie zainstaluj aplikację mobilną Nasz Bank.

  • Czas sesji został skrócony do 5 minut – jeżeli w ciągu 5 minut nie odnotujemy żadnej aktywności po stronie Klienta, to Klient zostanie automatycznie wylogowany.
  • Wyłączona zostaje możliwość dodawania/modyfikacji/usuwania nowych kontrahentów bez autoryzacji fizycznej.
  • Wyłączona zostaje możliwość dodawania do koszyka płatności, transakcji kontrahentów z poza bazy kontrahentów.

Karty płatnicze

W związku dyrektywą PSD2 zmieniają się zasady dotyczące działania kart płatniczych:

  • Klient może zostać poproszony o podanie kodu PIN, również przy transakcjach zbliżeniowych kartami poniżej 50 zł.
  • Klient będzie odpowiadał za nieautoryzowane transakcje kartą do 50 EUR (do tej pory Klient odpowiadał do kwoty 150 EUR).

Pozostałe

Dyrektywa PSD2 to również zmiany:

  • Szybsza odpowiedź na rozpatrzenie reklamacji dotyczących usług płatniczych – 15 dni zamiast 30.
  • Przelewów zagranicznych – do odbiorców w Europejskim Obszarze Gospodarczym zrobisz przelew jedynie z opcją kosztów SHA (koszty pokrywanie Ty i odbiorca).