Zmiany w sposobie płatności PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego

27.11.2019 r.

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).
Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie http://www.podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.